Желателно е да използвате поне принципите на съзидателната визуализация, за да имате късмет в бизнеса. Не е изкючено обаче във Вашият конкретен случай да Ви трябва и помощ чрез по-примитивни и архаични техники на магията, с цел да ви провърви, да успеете в бизнеса. Поради моята огромна ерудиция по въпроса мога да ви посоча подходящи книги, хора, както и аз да ви помогна да имате късмет чрез развалянето на вашите уроки, проклятия, лош късмет и как да придобиете добър късмет. Без късмет не става, а по информация на успешни български магове, повечето бг бизнесмени прибягват до такива средства, тъй че реших и аз да ви кажа, че мога да съм полезен и в тази дисциплина.