Необходим ви е къмет в бизнеса, а бог Шива, мъдростта на светила на философията като Вивакананда и др. могат да ви научат как да имате къмет посредство източните мистични, религиозни и философски техники, практики и вярвания, убеждения.