Изгледайте този филм, прочетете 10-20 книги по въпроса на позитивното мислене, съзидателната визуализация и т.н. Необходим ви е късмет в бизнеса, без късмет, няма да се получи. Това ще ви помогне отчасти да подобрите своя късмет, своята мотивация, ще ви даде сила и ентусиазъм.